Adorácia U Lekára

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Jak jeleň dychtí za vodou alebo Duchu Svätý volám príď!

Biblický úryvok – (Magnifikat: Lk 1, 46 – 55)

Úvod
Máriin Magnifikat odzrkadľuje veľkosť Božieho milosrdenstva. Jeho lásku a prítomnosť v každom národe a v každom ľudskom živote. A tak ako Mária, aj Zachariáš poznáva Božie milosrdenstvo, keď hovorí: „Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu.“ Pán pamätá na zmluvu, ktorú nám dal. Je to zmluva vykúpenia a odpustenia hriechov. Táto zmluva sa naplnila v jeho Synovi, ktorý ju potvrdil svojou láskou na kríži. Buďme verní aj my tejto zmluve a uchovávajme ju vo svojom srdci. Tak budeme mať účasť na Jeho láske a milosti.

Spytovanie svedomia (číta niekto z mladých a kňaz/diakon)
Dievča: Bože… To nemá zmysel. Stále nové sklamania, pády, chyby… Chyby druhých, ktoré sa ťažko odpúšťajú, ale i moje vlastné, ktoré ma znechucujú, kvôli ktorým mám pocit, že snažiť sa ďalej nemá zmysel. Nemohol by si urobiť niečo rýchle a zázračné, aby sa všetko hneď vyriešilo? Veď ty by si predsa mohol… Takto ide všetko príliš pomaly a často mám pocit, že stojím na jednom mieste.

Boh: Dieťa moje. Vidím všetky tvoje snahy a námahy a viem, ako bojuješ s vlastnými pocitmi. Ale zázračné „lusknutie prstami“ by bola len jednorazová pomoc, a ja ti chcem dať niečo, čo môžeš používať opakovane.

Dievča: A čo je to, Bože?

Boh: Liek. Takto nebudeš posilnená len na chvíľu, ale môžeš ho užívať opakovane, vždy vtedy, keď sa budeš cítiť slabá, znechutená, opustená…

Dievča: Ale keď tých problémov a chorôb je tak veľa! Toľkokrát idem k tebe s úmyslom volať o pomoc, prosiť, alebo ďakovať, je však toľko vecí, ktoré ma rozptyľujú a nedovolia mi byť s tebou osamote. Niekedy mi robí problém stíšiť sa a prestať myslieť na to všetko, čo ma obklopuje… A stáva sa, že dám prednosť niečomu inému pred stretnutím s tebou, hoci ty by si mi mohol dať všetko, čo potrebujem.

Boh: Ja viem. Preto ti dám pár kvapiek sústredenosti a vytrvalosti. Povedz mi všetko, čo ťa trápi, veď ja som nebeský Lekár a keď sa odovzdáš do mojej starostlivosti, môžem postupne vyliečiť všetky choroby tvojej duše.

Dievča: Ach, Pane, si na mňa taký dobrý! Prečo takí nemôžu byť aj ľudia okolo mňa? Keby boli všetci ako ty, aj ja by som dokázala byť lepšia, srdečnejšia a milšia. Ale kamkoľvek idem, tam nájdem slová, ktoré zabolia, reakcie, ktoré pichajú pri srdci, emócie, cez ktoré nevidím teba. Napríklad u nás doma. Niekedy mám pocit, že všetci sú proti mne. Ako keby nikto nevidel moje snahy, malé veci, ktoré spravím. Ale keď niečo urobím nesprávne, to si všimnú všetci a, samozrejme, nezabudnú mi to pripomenúť! Je také ťažké stále počúvať, ako ma porovnávajú s inými, lepšími ľuďmi – „Pozri sa, ako to robí Katka, ona je taká šikovná! A ty? Také nemehlo!“ Tak by som chcela, aby sa zmenili…, ale keď je chyba v nich a nie vo mne, aký liek mi na to dáš?

Boh: Trpezlivosť a odpustenie. Pozri sa na môjho Syna. On z kríža tiež žiadal odpustenie pre tých, ktorí ho urážali. A aké sú tvoje reakcie na ich slová? Vraciaš ich s hnevom v hlase? Šomreš na nich v myšlienkach? Zatvrdzuješ si voči nim srdce s hrozbami a sľubmi, že nikdy nebudeš ako oni? Nie, dieťa moje. Toto nie je cesta. Maj s nimi trpezlivosť. Keď sa budeš snažiť zmeniť svoj pohľad na nich, keď ich slová budeš prijímať s pokorou, no zároveň s vedomím, že ja som ťa stvoril presne tak, ako som chcel, budeš pokojnejšia. Nechci ich zmeniť za každú cenu. Zmeň svoj postoj srdca, nevyhadzuj z neho moje učenie o láske a odpustení. A stráž svoje reakcie. Veď kto to kedy videl, že by búrka urobila dobro svojimi bleskami a krupobitím?

Dievča: Snažím sa, Bože. Veľmi by som chcela, aby som bola iná. A viem, že s tvojou pomocou sa môžem zmeniť.

Boh: Je ešte ďalší liek na tvoju dušu. Volá sa prijatie. Musíš sa naučiť prijať aj svoje vlastné chyby, svoju nedokonalosť. Tak sa vyhneš mnohým sklamaniam. A s prijatím vlastných chýb budeš vedieť prijímať aj druhých.

Pieseň
Ty si Pane stále pri mne alebo Ani oko nevidelo

(chvíľa ticha)

Žalm 103 – Chvála Božieho milosrdenstva
(dve skupiny sa môžu striedať v recitovaní)

Dobroreč, duša moja, Pánovi 
a celé moje vnútro jeho menu svätému. 
Dobroreč, duša moja, Pánovi 
a nezabúdaj na jeho dobrodenia.

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, 
on lieči všetky tvoje neduhy; 
on vykupuje tvoj život zo záhuby, 
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou; 
on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, 
preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.

Pán koná spravodlivo 
a prisudzuje právo všetkým utláčaným. 
Mojžišovi zjavil svoje cesty 
a synom Izraela svoje skutky.

Milostivý a milosrdný je Pán, 
zhovievavý a dobrotivý nesmierne. 
Nevyčíta nám ustavične naše chyby, 
ani sa nehnevá naveky. 
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, 
ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.

Lebo ako vysoko je nebo od zeme, 
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. 
Ako je vzdialený východ od západu,
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.
Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; 
pamätá, že sme iba prach. 
Ako tráva sú dni človeka, 
odkvitá sťa poľný kvet. 
Ledva ho vietor oveje, už ho niet, 
nezostane po ňom ani stopa.

No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť 
voči tým, čo sa ho boja 
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, 
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, 
čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. 
Pán si pripravil trón v nebesiach; 
kraľuje a panuje nad všetkými.

Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, 
udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová 
a plníte jeho príkazy. 
Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, 
jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. 
Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, 
všade, kde on panuje. 
Dobroreč, duša moja, Pánovi. 

Sláva Otcu i Synu
i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen

Odpustenia, prosby a vďaky
Pane, sme tu pred tebou. Ty vidíš do nášho srdca. Vidíš naše radosti, ľudí, ktorých si nosíme so sebou v srdci, vďaky, prosby, no i bolesti. Chceli by sme ti ich všetky odovzdať, aby si nás premieňal. Odpusť – slovo, ktoré sa nevyslovuje vždy ľahko. No povedal si, že ak odpustíme my, aj nám bude odpustené.

Spoločne volajme – Odpusť nám, Pane.

 • Odpusť nám chvíle, v ktorých nie sme liekom pre druhých. Keď potrebujú útechu – my len jatríme ich rany. Ľ: Odpusť nám, Pane.

 • Odpusť, že nie sme vždy tvojím svetlom. Ľ: Odpusť nám, Pane.

 • Odpusť, Pane, že nedokážeme byť vždy otvorení pre druhých, že máme predsudky, že často dáme na mienku druhých. Ľ: Odpusť nám, Pane.

 • Odpusť, že sa hneváme na druhých kvôli maličkostiam, že máme pre nich málo trpezlivosti a málo lásky, že nestrážime svoj jazyk. Ľ: Odpusť nám, Pane.

 • Odpusť nám našu slabú dôveru, našu ustarostenosť o veci, o budúcnosť…  Ľ: Odpusť nám, Pane.

Spoločne volajme – Vďaka ti, Pane.

 • Vďaka za každý deň, ktorý nám dávaš ako dar, za všetky maličkosti, ktorými nám vieš vyčarovať úsmev na tvári, za slnko, za spev vtákov, za všetky tvory, ktoré svedčia o tvojej láske. Ľ: Vďaka ti, Pane.

 • Vďaka za ľudí, ktorí nám ukazujú teba, ktorí nám podajú pomocnú ruku, keď nám je ťažko, ktorí nás počúvajú a vedia poradiť. Ľ: Vďaka ti, Pane.

 • Vďaka ti, Pane, za všetky dary a schopnosti, ktoré si nám dal, za to, že ich môžeme používať na tvoju slávu. Ľ: Vďaka ti, Pane.

 • Vďaka za to, že si nás stvoril presne tak, ako si chcel, že sme jedineční a že každého z nás máš tak veľmi rád. Ľ: Vďaka ti, Pane.

 • Vďaka ti za všetky dobrá, ktoré nám dávaš, aj za kríže a občasné trápenia, ktoré nás učia trpezlivosti a vytrvalosti. Ľ: Vďaka ti, Pane.

Spoločne volajme – Prosíme ťa, Pane.

 • Prosíme ťa, daj nám liek prijatia, aby sme vedeli prijímať seba aj iných. Aby sme vedeli prijať chyby a nedostatky, aby sme nikoho neodsudzovali, ale všetkých prijímali s láskou. Ľ: Prosíme ťa, Pane.

 • Prosíme ťa o liek odpustenia, aby sme ho nezabúdali dávať tým, ktorí nás zraňujú, nechápu, sú nevďační, alebo nás sklamú – aby sme kvôli chorobe neodpustenia neboli uzavretí pred ostatnými. Ľ: Prosíme ťa, Pane.

 • Prosíme ťa, daj nám liek povzbudenia, aby sme nepodliehali znechuteniu, keď sa veci nedaria, ale aby sme objavili svoje dary, ktoré si do nás vložil, aby sme ti slúžili a privádzali druhých k tebe. Ľ: Prosíme ťa, Pane.

 • Prosíme tiež o liek vytrvalosti, aby sme sa nevzdávali pri prvom neúspešnom pokuse, keď prídu zápasy. Aby sme sa nenechali odradiť, ale aby sme stále kráčali po tvojej ceste, aj keď ťa necítime pri sebe. Daj nám vieru a silu kráčať stále ďalej. Ľ: Prosíme ťa, Pane.

 • Prosíme ťa o radosť, ktorá je taká veľmi dôležitá v dnešnom svete. Mnohí ľudia potrebujú úsmev, aby aspoň na chvíľu zabudli na svoje trápenia, sklamania… Pane, urob z nás poslov radosti, aby sme ju prinášali všade tam, kam treba. Ľ: Prosíme ťa, Pane.

Pieseň
Ctíme túto sviatosť slávnu

Modlitba pred požehnaním
Milosrdný Pane,
ty poznáš každé jedno srdce a nič nie je skryté pred tvojím pohľadom.
Tak ako ťa Mária prijala s veľkou láskou, pomôž aj nám,
aby sme mohli milovať tak ako ona.
Aby sme aj my mohli zakusovať tvoje milosrdenstvo vo svojom živote.
Prosíme ťa, uzdrav liekom Mizerikordínom naše srdce zo všetkých chorôb,
ktoré nám bránia prichádzať k tebe.
Lebo veľké veci môžeš urobiť v našom živote, pretože si mocný a svätý.
Buď našim svetlom a upriam naše kroky na cestu pokoja,
lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

 Pre MILOSRDNÝ ROK pripravil: Juraj Karcol.