Bolestný ruženec

Vizualizácia

Cieľom vizualizácie je priblíženie modlitby, skonkretizovanie povedaných slov:  Symboly môžu často pomôcť k lepšiemu prežívaniu modlitby. Môžu nás priviesť k hlbšiemu premýšľaniu nad jednotlivými tajomstvami ruženca. Ak je ruženec súčasťou adorácie, nijako a ničím sa nesmie urpiamiť pozornosť od adorovaného Krista v Eucharistii. Vhodné je vizualizácie nerealizovať.

pomôcky: kríž, červená plachta, tŕňová koruna, svieca, socha Panny Márie

krátka inštruktáž:Socha Panny Márie bude stáť pri kríži a pod krížom bude položená svieca. Na zem sa položí červená plachta a na ňu tŕńová koruna. V bolestnom ruženci bude rozvíjaný dialóg medzi človekom a Bohom; kríž symbolizuje Pána Ježiša a sviečka človeka, ktorý stojí pri kríži a hľadá odpovede na svoje otázky a zároveň rozmýšľa, pociťuje a žasne nad veľkou Božou láskou k nám.

Úvod k ružencu

Trápim sa. Necítim žiadnu lásku v sebe. Neviem milovať. Hanbím sa za všetky moje skutky plné zla a pýchy. Vždy keď som svoje srdce otvoril láske bol som zranený. Cítim, že v mojom srdci ostalo len veľa rán a lásky už niet. Za každou ranou sa schováva môj egoizmusj, či egoizmus niekoho iného. Strácam silu bojovať proti zlu, ktoré v sebe mám. Hnevám sa na seba aj na tých, ktorí mi ubližujú. Cítim sa úplne neschopný akéokoľvek skutku lásky.

“Drahé deti! Pozývam vás, aby ste v úplnej dôvere a radosti zvelebovali meno Pánovo a deň čo deň mu zo srdca ďakovali za veľkú lásku. Môj Syn vám skrze túto lásku, ktorú vám ukázal na kríži, dal možnosť, že vám bude všetko odpustené a nemusíte sa hanbiť ani skrývať a zo strachu neotvárať môjmu Synovi dvere svojho srdca. Naopak, deti moje, zmierte sa s nebeským Otcom, aby ste mohli milovať seba samých tak, ako vás miluje môj Syn. Keď budete milovať seba samých, budete milovať aj druhých ľudí, uvidíte v nich môjho Syna a spoznáte veľkosť jeho lásky. Žite vo viere! Môj Syn vás skrze mňa pripravuje na skutky, ktoré chce uskutočniť prostredníctvom vás, cez ktorých sa chce osláviť. Ďakujte mu. Zvlášť mu ďakujte za pastierov, za vašich prostredníkov v zmierení s nebeským Otcom. Ja ďakujem vám, svojim deťom. Ďakujem vám.” (slová  Panny Márie z Medugoria)

1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil

Človek: Mám strach! Stojím pred ťažkou skúškou a cítim sa v tom úplne sám. Počuješ ma, Bože? Si vôbec  tu?

Boh: Hľa, som s Tebou po všetky dni až do skončenia sveta /Mt 28, 30/

Človek: Necítim ťa! Kde si? Ešte vždy mám obrovský strach. Ked ma nezbavíš mojej skúšky, prečo ma neuchrániš aspoň od mojej samoty a strachu?

Boh: Tu som!! /Ex 3, 4/ Buď statočný a udatný. Neboj sa a neľakaj sa, veď s Tebou som ja, tvoj Boh. Nenechám ťa tak a neopustím. /Dt 31, 6/  Tu som !! /Ex 3, 4/

Človek: Neviem urobiť ani prvý krok! Nedokážem sa zbaviť svojich obáv. Táto skuška ma presahuje. Nebudem ju vedieť zvládnuť !

Boh: Zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. /Mt 16, 24/ Ja budem s Tebou /Ex 3,12/ a teraz len choď. Ja budem tvojími ústami a poučíťam ťa, čo máš hovoriť. /Ex 4, 12/

2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný

Človek: Vidíš, že mi ľudia ubližujú a ja netuším, čo som im spravil. Možno ani oni sami nevedia, že ma trápia. No ty, ty to vieš, no mlčíš.

Boh: „Nedivte sa, ak vás svet nenávidí.“ (1 Jn 3, 13) Pre mňa vás usmrcujú deň čo deň, pokladajú vás za ovce na zabitie (Rim 8, 36) no neboj sa, lebo ja som s Tebou (26, 24) „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. (Jn 15,9)

Človek: Ale čo mám robiť, keď sa to deje?

Boh: „Miluj svojich nepriateľov a modlit sa za tých, čo ťa prenasledujú.“(Mt 5,44)

Človek: Ale ako ich mám milovať? Som slabý! Keď mi ubližujú, necítim lásku.

Boh: Cit nie je vždy v Tvojej moci, To, či máš lásku, poznáš tak, keď po prežitých nepríjemnostiach a protivenstvách nestrácaš pokoj, ale modlíš sa za tých, od ktorých si zakúsil utrpenie a želáš im dobro. (Den. 1628) „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“(1 Jn 4,8)

3. Ježiš, ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný

Človek: No čo mám spraviť, keď sa mi niekto vysmieva a robí si zo mňa srandu? Keď sa snažím tých ľudí milovať, myslia si, že sa neviem brániť a že som slaboch.

Boh: „Pred skazou býva povýšenosť ľudského srdca, pred slávou je však pokora.“ (Písl 18, 12) To, čo je svetu bláznivé, som si vyvolil, aby som zahanbil múdrych a to, čo je svetu slabé som si vyvolil, aby som zahanbil silných. (porov. 1Kor 1, 27) „Robte dobre tým, čo vás nenávidia.“ (Lk 6, 27) Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi!“ (Lk 6, 23)

Človek: Bože, ale mám v sebe strašný hnev. Takto sa cítim ako neschopný sa brániť.

Boh: Ak som ja s tebou, kto je proti Tebe? (Rim 8, 31) Neboj sa, veď Ťa vykúpim, po mene Ťa zavolám ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia Ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na Tebe. Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem. (Iz 43,1-4)

4. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol

Človek: Všetko sa na mňa rúca. Problémy v škole, doma, vo vzťahoch. Všade je niečo, čo sa kazí. Bože, trápim sa, lebo sa neviem ďalej pohnúť. Cítim, že je toho na mňa veľa. Snažím sa modliť, no mám s tým problém. Mám problém veriť, že ma máš rád, keď sa mi toto všetko deje. Modlím sa, no všetko je stále horšie. Bože, nechápem ťa. O čo Ti ide? Veď za toto nemôžem ja, či áno?

Boh: Skúška, ktorá na teba dolieha, je iba ľudská. A Ja som verný. Nedovolím ťa skúšať nad tvoje sily, ale so skúškou dám aj schopnosť, aby si mohol vydržať. (1 Kor 10, 13)

Človek: Bože, ale ja už naozaj nevládzem. Stále padám a som zúfalý.

Boh: Neboj sa, nie si sám. Bojuj smelo, leba ťa podopiera moje rameno. (D 1452)  Aj keby si sa ocitol na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam Ťa povediem (Ž 139) „Ja som s Tebou a budem Ťa strážiť všade, kde pôjdeš.“ (Gn 28, 15)

5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný

Človek: Bože, mám pocit, že som Ti už naozaj všetko odovzdal, veril som Ti a nechal Ťa konať, ako uznáš za vhodné. A v tom toto… Diagnostikovali mi rakovinu a nevedia presne odhadnúť, koľko ešte budem žiť. Ako je možné, že si toto dopustil? Koľko ma ešte chceš skúšať? Som predsa mladý a život mám ešte pred sebou. Mal som plány, túžby, ciele… Bože, si vôbec?

Boh: Hľa, tu som! (Iz 58, 9) Dôveruj mi. Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126, 5)

Človek: Verím Ti, ale prečo ma tak skúšaš? Tento život má byť predsa  dar a nie utrpenie.

Boh: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. (Jn 12, 24)„ Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6) „Nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ (Jn 11, 26)

Človek: To sa Ti ľahko hovorí. Ty vieš všetko a všetko môžeš. Ale Bože ako mám veriť, že raz…možno po smrti…budem naozaj šťastný a budem s Tebou, keď tu na zemi sa stále trápim?

Boh: Obráť sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom i plačom a nárekom…veď som dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môžem odvrátiť nešťastie.(porov. joel 2, 12-13) Preto nebuď ustarostený o zajtrajšok (Mt, 6, 34) a Neboj sa! (joel 2, 22)