Ruženec svetla

Vizualizácia

Cieľom vizualizácie je priblíženie modlitby, skonkretizovanie povedaných slov:  Symboly môžu často pomôcť k lepšiemu prežívaniu modlitby. Môžu nás priviesť k hlbšiemu premýšľaniu nad jednotlivými tajomstvami ruženca. Ak je ruženec súčasťou adorácie, nijako a ničím sa nesmie urpiamiť pozornosť od adorovaného Krista v Eucharistii. Vhodné je vizualizácie nerealizovať

pomôcky: voda v miske, džbán, Sväté Písmo, biela plachta, horiaca svieca, socha Panny Márie

krátka inštruktáž: Pri každom desiatku sa budú nosiť k soche Panny Márie postupne jednotlivé predmety (voda, džbán, Sväté Písmo, biela plachta, horiaca svieca). Predmety predstavujú symboly jednotlivých desiatkov – Ježišovo verejné účinkovanie.

Úvod k ružencu

Cítim sa byť sama. Opustená najbližšími. Sedím tu v kostole a som znechutená zo všetkého, čo sa v mojom živote deje. Už sa nevládzem  modliť no ty mi ponúkaš svetlo. Znovu ma pozývaš k modlitbe, modlitbe ruženca.

“Drahé deti! Vidíte, počujete, cítite, že v srdciach mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj. Deti moje, vy sa modlite, žite Božie prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého počiatku povedali “ áno” môjmu pozvaniu. Vydávajte svedectvo o Bohu i  mojej prítomnosti a nezabudnite, deti moje, ja som s vami a milujem vás. Deň čo deň vás všetkých odovzdávam môjmu Synovi Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.” (slová  Panny Márie z Medugoria)

1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie

Aj my sme boli pokrstení. Tým sa nám otvorila Ježišova cesta – nie je ľahká, ale končí sa víťazne. Tak ako povedal svojmu Synovi, tak každému z nás Boh hovorí: “Ty si moje milované dieťa, v ktorom mám zaľúbenie.” Aj do nás vložil veci, ktoré sme doposiaľ neobjavil.
Často, keď nám hrozí neúspech, pociťujeme strach. Zabúdame na svoju podstatu., že sme Božie deti, nekonečne milované, poslané na Zem s Božím plánom, cieľom, účelom. Namiesto ponárania sa do obáv sa spoľahnime na Boha. Každá situácia nás môže formovať. On túži, aby sme dosiahli svoj plný potenciál. Až keď vykročíme za svoje hranice, začneme sa učiť dôverovať. Až keď zabudneme na vlastné predstavy o sebe, spoznáme, ako nás vidí Boh.

2.Ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkom pre vieru

Ježiš v Káne Galilejskej zázračne premenil vodu na víno. Vodu, bezfarebnú tekutinu bez chuti či vône na víno lákavé na pohľad, bohaté na chuť. Aj my sa často cítime ako voda. Slabý. Bez chuti. Bez schopnosti zaujať či osloviť druhých svojím životom. Pýtame sa či my vôbec dokážem šíriť vieru. Na to si predsa Boh musel vyvoliť niekoho iného. My radšej ostaneme neviditeľní. Nedovoľme týmto myšlienkám aby nás premohli. Bol sme stvorený na veľké veci. Nečakajme na zázrak, staňme sa zázrakom! Do nášho srdca bol vložený plamienok viery. Čo robí teraz nášj plamienok? Horí, už zhasína alebo ešte tleje? Aby bol životaschopný, musíme mu dať priestor šíriť sa. Postupne môže rozohriať, až nakoniec zapáliť ďalšie srdcia, otvárať ich pre vieru a lásku. Veď na to bol stvorený! Pošleš ho ďalej?

3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie

K našim ušiam prenikajú tisíce slov  no väčšinou vnikajú do uší iba preto, aby o chvíľu vyleteli von a nezanechali po sebe žiadnu stopu. Niekedy nám uniká obsah počutého a preto máme v sebe veľa nepokoja, neistoty, pochybností.  Pochybujeme o tom či dobre rozmýšľame, hovoríme, a či robíme správne rozhodnutia. Zem nemôže nič urodiť sama od seba. Zem potrebuje dobré, čisté zrno, aby mohla prinášať úrodu. Ale najskôr musí táto zem zrno prijať a premeniť. Niečo podobné sa musí udiať s Božím Slovom v našom vnútri, aby sme mohli prinášať plody. Chceme aby sa tak stalo ?  Tak  urobme preto niečo. Počúvajme a ukladajme si Božie slová do svojho srdca.

4.Ktorý sa ukázal Božskej sláve na hore premenenia

Ježiš sa ukázal trom učeníkom v Božskej sláve spolu s Eliášom a Mojžišom. Je pochopiteľné, že Peter tam chcel ostať a postaviť stánky – bolo to ako nebo na zemi. No Boh prehovoril: „Toto je môj milovaný syn, v ňom mám zaľúbenie, počúvajte ho!“ Učeníci sa zľakli mohutného hlasu z oblaku, no Kristus ich vyzýva: „Vstaňte a nebojte sa!“ Podobnú výzvu adresuje aj nám: „Vstaňte a nebojte sa, budem na ceste do Božieho kráľovstva spolu s vami.“ Ako je to s nami? Myslíme na to, že našim cieľom je dostať sa do Božieho kráľovstva?

5.Ktorý pri poslednej večeri ustanovil Sviatosť Oltárnu

Bol to veľký večer. všetko pripravené pre Ježiša a učeníkov…posledný raz. V ten večer, večer veľkého daru a zároveň veľkej zrady, si Ježis vybral chlieb a víno, v tej dobe prístupné každému aj chudobnejšiemu človeku. Tým chcel povedať, že prišiel spasiť každého, bez ohľadu na jeho postavenie. Do toho dňa boli ľudia a Boh ako keby na dvoch stranách jednej veľkej priepasti. Kristus porazil smrť svojím zmŕtvychvstaním, spojil nás s naším Otcom cez svoj kríž. Vďaka nemu môžeme byť spasení. Lebo každý, kto v Neho uverí, bude mať večný život v nebi. A pri každej omši si pripomíname pri premene chleba a vína tento moment. Pri premenení sa dostávame opäť pod kríž, spočiatku tragický a smutný a nakoniec víťazný a plný nádeje.