List od milujúceho Otca

/prevzaté z internetu, farnosti si ho môžu vytlačiť a dať do lavíc, aby si ho mohli veriaci vziať domov a povzbudzovať sa/

Dieťa moje,
Ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem úplne všetko (Ž 139, 1). Viem o tom, kedy si sadáš a kedy vstávaš (Ž 139, 2). Dobre poznám všetky tvoje cesty (Ž 139, 3), poznám dokonca aj počet vlasov na tvojej hlave (Mt 10, 29-31) Stvoril som ťa na svoj obraz (Gn 1, 27), vo mne žiješ, hýbeš sa, (Sk 17, 27-28), lebo si mojím potomkom (Sk 17, 28). Poznal som ťa skôr, než si bol počatý (Jer 1, 4-5), vybral som si ťa, už keď som plánoval Stvorenie (Ef 1, 11-12). Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni sú zapísané v mojej knihe (Ž 139, 15-16), ustanovil som presný deň tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť (Sk 17, 26). To, ako som ťa stvoril, vzbudzuje bázeň (Ž 139, 13),  utkal som ťa v lone tvojej matky (Ž 139, 13) a priviedol na svet v deň tvojho narodenia (Ž 71, 6). Tí, ktorí ma nepoznajú, si ma nesprávne vysvetľujú (Jn 8, 41-44). Nie som chladný ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky (1Jn 4, 16).  Túžim ťa zahrnúť svojou láskou (1Jn 3, 1) jednoducho preto, že si mojím dieťaťom a Ja tvojim Otcom (1Jn 3, 1).  Ponúkam ti viac, než by ti mohol ponúknuť tvoj pozemský otec (Mt 7, 11), lebo Ja som dokonalý Otec (Mt 5, 48). Všetko dobré, čo dostávaš, ti dávam Ja (Jak 1, 17), som ten, ktorý sa o teba vždy postará a naplní všetky tvoje potreby (Mt 6, 31-33). Moje plány pre tvoju budúcnosť boli vždy plné nádeje (Jer 29, 11), pretože ťa milujem nekonečnou láskou (Jer 31, 3). Moje myšlienky o tebe sú nespočítateľné ako zrnká piesku na morskom brehu (Ž 139, 17-18). Nikdy ti neprestanem preukazovať dobro (Jer 32, 40), pretože si mojim drahocenným vlastníctvom (Ex19, 5). Z celého srdca a z celej duše ťa túžim zabezpečiť (Jer 32, 41), chcem ti ukázať mocné a úžasné veci (Jer 33, 3). Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma (Dt 19, 5). Raduj sa vo mne a dám ti všetko, po čom túži tvoje srdce (Ž 37, 4), lebo som to Ja, kto v tebe prebúdza tieto túžby (Flp 2, 13). Môžem pre teba urobiť omnoho viac, než si dokážeš predstaviť (Ef 3, 20), pretože som Ten, kto ťa dokáže najviac povzbudiť (2. Sol 2, 16-17). Som tiež Otcom, ktorý ťa poteší v každom tvojom trápení (2. Kor 1, 3-4), som ti nablízku, keď máš zlomené srdce (Ž 34, 18). Tak ako sa pastier stará o svoju ovečku, tak si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu (Iz 40, 11). Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí (Zjv 21, 3-4) a zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi (Zjv 21, 3-4). Som tvoj Otec a milujem ťa rovnako, ako svojho syna Ježiša (Jn 17,23), cez Ježiša môžeš spoznať moju lásku k tebe (Jn 17, 26), On je dokonalým vyjadrením mojej existencie (Hebr 1, 3). On prišiel, aby ti dokázal, že Ja som s Tebou, nie proti tebe (Rim 8, 31) a aby ti povedal, že nepočítam tvoje hriechy (2.Kor 5, 18-19). Ježiš zomrel preto, aby nás dvoch zmieril (2. Kor 5, 18-19),  Jeho smrť bola tým najväčším vyjadrením mojej lásky k tebe (1Jn 4, 10). Vzdal som sa všetkého, čo som miloval, aby som mohol získať tvoju lásku (Rim 8, 31-32). Keď prijmeš dar, môjho Syna Ježiša, získaš mňa (1Jn 2, 23) a už ťa nikdy nič neoddelí od mojej lásky k tebe (Rim 8, 38-39). Vráť sa domov a Ja prichystám tú najväčšiu oslavu, akú kedy nebo videlo (Lk 15, 7). Vždy som bol tvojím Otcom a ním aj ostanem  (Ef 3, 14-15). Moja otázka znie: Chceš byť mojím dieťaťom? (Jn 1, 12-13). Čakám na teba (Lk 15, 11-24). Tvoj milujúci BOH, OTEC.