Radostný ruženec – Identita snívajúceho

1. Desiatok – Ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.

Si chrámom Ducha Svätého. Uvedomuješ si to? Správaš sa podľa toho? Snívaš, ako človek, ktorý je Božím dieťaťom? Nezabúdajme na Boha aj pri snívaní. S Bohom môžeš snívať o všetkom, čo je na budovanie neba na zemi. Mladí ľudia nechcú žiť s Bohom. Veď predsa, lepšie a pohodlnejšie sa  žije bez Boha. Boh je niekto koho nepotrebujeme. Ale ako reaguje Mária? Mária vykračuje zo svojej pohodlnosti a bez otázok, bez zlých rečí a starostí prijíma Ježiša.

Prosme tento desiatok za všetkých mladých, ktorí už poznajú Boha, ale nechcú za ním vykročiť.

2. Desiatok – Ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.

Mária išla za Alžbetou 4 dni peši. V tom čase už bola tehotná. Musela to byť veľmi ťažká cesta. Myslím, že Mária o tomto nesnívala. Mária nesnívala, že bude Alžbete tri mesiace pomáhať, keď už nosila Ježiša. Ona však s pokorou prijíma aj to o čom nesnívala. V Otčenáši sa dennodenne modlíme „buď vôľa tvoja“. My chceme len našu vôľu. Keď niečo nie je podľa našich plánov, či snov hneváme sa na seba, ľudí okolo nás i na Boha. Nevieme prijať niečo, čo sme chceli my, no nesplnilo sa to.  Napadlo nás však niekedy, čo chce Boh? Či azda nechce pre nás niečo lepšie?

Prosme  tento desiatok za mladých, ktorí nevedia prijať Božiu vôľu.

3. Desiatok – Ktorého si Panna v Betleheme porodila.

Ježiš sa narodil v maštaľke. Nie je to hodné miesto pre narodenie kráľa. Ale on sa vedel pokoriť. Pokora je jedna z vlastností, ktorá by nám mladým nemala chýbať. Možno si sa nenarodil v kráľovskej rodine. Možno nemáš všetko to čo chceš. Ale niekedy to môže byť aj pre teba dobré.  My mladí snívame o takzvanej lepšej budúcnosti. Treba snívať, treba myslieť na lepšiu budúcnosť. Nemôžeme však pri tom spyšnieť. Pýcha peklom dýcha. Mnohí sa však stávame na ceste ku lepšej budúcnosti pyšnejšími. Ježiš kriesil mŕtvych, uzdravoval, rozmnožoval chlieb a tak ďalej. Ale vždy ostal pokorným. Plňme si sny o lepšej budúcnosti, ale ostaňme pokornými.

Prosme tento desiatok za pokorné srdcia pre mladých.

4. Desiatok – Ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.

Simeonovi dáva Panne Márii šokujúce proroctvo: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“. Simeonovi dal Boh jedinečnú úlohu. Pravda však je, že aj tebe dáva Boh jedinečnú úlohu. Tvoja jedinečnosť neodmysliteľne patrí k budovaniu lepšej spoločnosti. Simeon Márii nepovedal len pozitívne slová. Povedal jej pravdu. My mladí nesmieme pri plnení svojich snov zahmlievať, musíme rozoznať dobro a zlo. A treba vedieť odsúdiť zlo. Pri témach, kde sa preberajú proti morálne zákony, nemôžeme ostať ticho. Nezabúdajme, že aj my mladí niekedy musíme zaujať jednoznačný postoj. Nesmieme byť ticho.

Prosme tento desiatok, aby sa mladí nebáli ozvať vtedy, keď treba.

5. Desiatok – Ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.

K identite mladého človeka, so správnymi snami neodmysliteľne patrí aj slovník na úrovni. Nielen používanie nadávok, ale celkovo, čo vychádza z tvojich úst? Ježiš sa stratil v chráme. Kde si sa stratil ty? Vulgarizmy, branie Božieho mena nadarmo, nečisté reči, klebetenie, ohováranie, či osočovanie? Ako ľahko sa ubližuje slovami? Ako si strážiš svoje slová? Vždy je cesta späť. Nech si padol do akéhokoľvek hriechu, kedy si ubližoval slovami. Milosrdný otec ťa vždy bude hľadať, vždy ťa bude čakať. Snaž sa správať tak, aby ti tvoje sny nikdy nepokazili tvoj slovník.

Prosme tento desiatok, aby mladí vedeli zvážiť svoje slová.