Ruženec svetla – Nesnívaš sám, snívaš s Bohom

1. Desiatok – Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.

„A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (porov. Mt 3,17) Aj Ježiš ti dnes hovorí ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. Nemusíš byť dokonalý. Boh ťa miluje takého aký si. Či si vysoký alebo nízky, chudší alebo tlstejší, bohatší alebo chudobnejší. Máš právo snívať bez ohľadu na to, aké máš nedostatky. A žiaden človek ti nemôže brániť snívať, kvôli tvojím nedostatkom, pretože si milované Božie dieťa.

Prosme tento desiatok za mladých, ktorí si neuvedomujú svoju hodnotu Božích detí.

 2. Desiatok – Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

Ježiš na svadbe urobil svoj prvý zázrak. Istotne to neurobil len tak. On povýšil manželstvo na sviatosť. Už sa to netýka len dvoch. Sám Boh posväcuje tento zväzok. Mladí snívajú o dokonalom manželovi, o dokonalej manželke. V manželstve však nejde o to, či sa ja budem mať dobre. Snívaj, ako sa môže mať lepšie ten druhý. Kristus chce, aby ste sa mali v manželstve dobre obaja. Treba nezabúdať na modlitbu za svojho nastávajúceho ženícha, či nastávajúcu nevestu. Boh túži, žeby sme boli šťastný obaja. Chcem to aj ja? Alebo myslím, len na seba?

Prosme tento desiatok za mladých, aby mali požehnané a radostné manželstvo.

3. Desiatok – Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

Ježiš počas svojho verejného účinkovania veľa kázal. Je však tu niečo dôležitejšie. on neostal pri slovách, on ich žil. Aj my musíme Ježiša ohlasovať nielen slovami, ale i svojím životom. Spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí budú hlásať a žiť kresťanské hodnoty. Snívajme o lepšej budúcnosti, no sami to nedokážeme. Potrebujeme pomoc Ježiša, počúvať jeho slová. Mali by sme klásť dôraz na občasné stíšenie sa v hluku tohto sveta na naslúchanie jeho hlasu. Len tak predsa budeme vedieť, čo si od nás žiada. Každý tu má svoje poslanie a on nám ho túži ukázať.

Prosme tento desiatok za mladých, aby vedeli počúvať Boží hlas.

4. Desiatok – Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

Ježiš počas svojho verejného účinkovania stretol množstvo ľudí. Apoštolov mal 12, na vrchu Tábor boli traja, no pod krížom bol len Ján. Hoci mnohí sa zachovajú tak akoby sme nečakali, v každom človeku musíme vidieť Ježiša. Nemôžeme ostať na bode, kde je nám dobre tak ako apoštoli chceli ostať na vrchu Tábor. Tieto pozitívne chvíle s Bohom nás majú povzbudiť a majú nám pomôcť pri tých ťažkých chvíľach, v ktorých tiež s nami kráča sám Ježiš. Vidím v každom človeku Ježiša? Uvedomujem si, že Ježiš je so mnou aj v ťažkých chvíľach?

Prosme tento desiatok za mladých, aby videli Ježiša vo svojich bratoch a sestrách.

5. Desiatok – Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Eucharistia je pre nás obrovský dar, ktorý nám Ježiš zanechal na zemi. Vzal chlieb a víno, ako keby chcel ukázať, že chce spasiť všetkých. Pretože ku chlebu a k vínu mali prístup takmer všetci. Nezáleží, aké máš sny, aké máš postavenie. Boh ťa chce spasiť. Si pre neho dôležitý. Chce aby si prijímal jeho telo a jeho krv. Eucharistia má byť pre nás posilou na ceste do večnosti. Vážim si Eucharistiu v ktorej je prítomný živý Kristus a snažím sa k nej pristupovať?

Prosme tento desiatok za mladých, aby ak môžu pristupovali denne k Eucharistii.