Slávnostný ruženec – Splnené sny

1. Desiatok – Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Niekto by povedal, že utrpenie človeka oslabuje. Ježišovo utrpenie nám otvorilo nebo. Na tretí deň Ježiš vstal z mŕtvych. Určite niektorí apoštoli o tom ani len nesnívali. Ale bol to pre nich úžasný, splnený sen. Ich učiteľ žije. Ježiš žije. Čím väčšie utrpenie, tým väčší triumf. Sen sa splnil a naša radosť je obrovská. Uvedomujem si čo pre nás znamená zmŕtvychvstanie?

Prosme tento desiatok za mladých, za splnenie ich snov.

2. Desiatok – Ktorý slávne vystúpil do neba.

Spasiteľ vystúpil do neba. Išiel nám pripraviť miesto. Sen každého kresťana by malo byť, aby sa dostal do neba. On nám v tom bude bezpochyby pomáhať. Je určite len na nás či sa tam dostaneme.

Prosme tento desiatok za mladých, aby sa všetci dostali do neba.

3. Desiatok – Ktorý nám Ducha Svätého zoslal.

Každý z nás potrebuje aj Ducha Svätého. On, ktorý nemá tvár ani meno, je akosi v každom prítomný, pretože telo je chrámom Ducha Svätého. S ním kráčame dopredu, s ním apoštoli ohlasovali Ježiša po celom svete. Nezabúdame na Ducha Svätého vo svojich životoch?  Túžime, aby nás sprevádzal po našich cestách? Sme otvorení jeho pôsobeniu?

Prosme tento desiatok za mladých, aby ich srdcia naplnil Duch Svätý.

4. Desiatok – Ktorý ťa Panna do neba vzal.

Boh ju vzal s telom aj dušou do neba. Mária si to zaslúžila. Je to najlepšia mama. Mladí nechcú myslieť na smrť. Je to otázka, ktorá sa nás netýka, je to ešte ďaleko. Nevieme ani dňa, ani hodiny. Raz z tohto sveta odídeme. Jedno slovenské príslovie hovorí. Ako si ustelieš tak budeš spať. My si na zemi len ustielame.

Prosme tento desiatok za mladých, aby nezabúdali na večnosť.

5. Desiatok – Ktorý ťa Panna v nebi korunoval.

Panna Mária ako nová Eva, nová mama. Jej pokora a všetky jej dobré vlastnosti ju priviedli až do neba. Tam sa za nás prihovára. Máriin príhovor v nebi je veľmi mocný. Mária na zemi hovorila potrebné veci. Neklebetila, ani nehovorila všetko, čo jej iný povedali.  Hovorí o tom aj Lukáš: „ Ale Mária zachovávala tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (porov. Lk2,19) Hovorí sa, že hovoriť je striebro, ale mlčať je zlato. Treba vedieť, kedy niečo povedať.

Prosme tento desiatok za mladých, aby vedeli, kedy majú mlčať a kedy hovoriť.