Info

Drahí priatelia, počas týždňa od 4. do 11. júna 2017 bude na celom Slovensku prebiehať Týždeň modlitieb mladých za mladých. Tento týždeň aj tento rok pripravila Rada pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy.

Témou celého týždňa modlitieb mladých budú slová Snívaj so mnou. K tejto výzve nás inšpirovalo Božie slovo (2 Tim 1, 7), ktoré nám hovorí, že sme nedostali ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Nemáme sa preto báť snívať Božie sny, ale odvážne hľadať cestu k ich uskutočňovaniu v našom živote.

Chceme teda sláviť týždeň od Turíc do nedele Najsvätejšej Trojice v modlitbách a aktivitách, ktoré budú obetované za mladých na Slovensku. Za mladých, ktorých srdcia vychladli, ktorých srdcia stratili chuť po skutočnom živote, pretože nedokážu snívať Božie sny, sny o lepšom zajtrajšku.

Do Týždňa modlitieb mladých za mladých pozývame špeciálne aj vás. Mladí dnes veľmi potrebujú modlitby. Len vďaka nim sa môžu rozhodnúť stotožniť sa a prijať identitu novej generácie. Generácie, ktorá bude celým srdcom milovať a prinášať Krista do celého Slovenska. Už teraz vám ďakujeme za každú vašu modlitbu, pôst, či akúkoľvek obetu za mladých. Tu je niekoľko foriem, ako napomôcť tomuto cieľu:

  1. Osobnou modlitbou.
  2. Spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách.
  3. Propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM, osobným pozvaním.
  4. Slávením  sv. omše na tento úmysel.
  5. Vlastnými nápadmi.

V časti „Udalosti“ je možné vložiť modlitebné aktivity, ktoré budete realizovať vo vašej farnosti alebo spoločenstve.

Modlitba za mladých

Drahý Otče,
ďakujeme Ti za každého jedného z nás. Prosíme Ťa daj nám Tvoj pohľad na nás, aby sme sa videli Tvojimi očami a videli to krásne, čo si do nás vložil. Dávaj nám múdrosť a rozum, aby sme vedeli rozlíšiť, čo je pre nás dobré aktorou cestou máme ísť. Dávaj nám silu nepodľahnúť pokušeniam tohto sveta a odvahu šíriť  radostnú zvesť evanjelia. Buď našim radcom a dôverným priateľom, ku ktorému môžeme kedykoľvek prísť. Dávaj nám poznať Tvoje starostlivé  a láskyplné srdce. Do našich sŕdc vlej neuhasiteľnú túžbu po Tebe a po službe blížnym. Nech sa naše oči upierajú vždy na Teba, aby sme sa stali Tebe podobnými. Tebe chvála, česť a sláva na veky vekov. Amen