Modlitby pre mladých

Drahý priateľ,
s dôverou sa obraciam aj na Teba. Staň sa súčasťou našej modlitebnej siete. Zapoj sa do duchovného zápasu o srdcia všetkých mladých na Slovensku a priprav aj Ty vo svojej farnosti, či spoločenstve modlitby mladých za mladých.

Veríme, že ti môžu pomôcť aj návrhy zamyslení pre ružence, adorácie, prosby a iné formy modlitieb ktoré sme pre Teba pripravili.

Modlitba za mladých

Drahý Otče,
ďakujeme Ti za každého jedného z nás. Prosíme Ťa daj nám Tvoj pohľad na nás, aby sme sa videli Tvojimi očami a videli to krásne, čo si do nás vložil. Dávaj nám múdrosť a rozum, aby sme vedeli rozlíšiť, čo je pre nás dobré aktorou cestou máme ísť. Dávaj nám silu nepodľahnúť pokušeniam tohto sveta a odvahu šíriť  radostnú zvesť evanjelia. Buď našim radcom a dôverným priateľom, ku ktorému môžeme kedykoľvek prísť. Dávaj nám poznať Tvoje starostlivé  a láskyplné srdce. Do našich sŕdc vlej neuhasiteľnú túžbu po Tebe a po službe blížnym. Nech sa naše oči upierajú vždy na Teba, aby sme sa stali Tebe podobnými. Tebe chvála, česť a sláva na veky vekov. Amen