Príprava adorácie

  1. Neváhaj a priprav adoráciu pre mladých v tvojej farnosti. Spoj sa s priateľmi do organizačného tímu. Spolu to pôjde ľahšie. V spoločnej modlitbe pozvite Ducha Svätého, aby požehnával všetko vaše snaženia.
  2. Oznámte kňazovi svoj zámer, poproste ho o vystavenie sviatosti a dohodnite si dôležité veci (dátum a čas, vyvesenie plagátu, vyhlásenie oznamu, sprievodný text adorácie, čo vás ešte napadne…).
  3. Zaveste plagát o adorácii vo vašom kostole.
  4. Vyplň formulár v sekcii UDALOSTI a informácia o adorácii v tvojom kostole bude propagovaná na našej stránke.
  5. Vytlačte si text adorácie. Po dohode s kňazom si ho môžete upraviť, alebo aj zostaviť vlastný text.
  6. Nacvičte si piesne, ktoré budete hrať. Rozmnožte texty vašich piesní pre veriacich.
  7. V oznamoch na sv. omši za účasti mladých, alebo nedeľnej omši pozvite veriacich na mládežnícku adoráciu alebo inú pripravenú formu modlitby. Odvolajte sa na modlitbovú reťaz v tomto Týždni modlitieb mladých za mladých. Je dobré, ak je to možné, aby oznam vyhlásil niekto z vášho tímu. Pozvite na adoráciu aj svojich ďalších priateľov.
  8. Určite si niekoho spomedzi vás, kto bude čítať sprievodný text. Príďte do kostola skôr, aby ste všetko v predstihu pripravili.
  9. Na adorácii sa v spoločenstve zdieľajte s Bohom.