Prosby

Pane Ježišu, prosíme Ťa za našu Cirkev, aby sme boli jedna rodina, ktorá sa miluje a navzájom povzbudzuje. Prosíme Ťa vyslyš nás.

Pane Ježišu, prosíme Ťa za svätého otca Františka, všetkých biskupov a kňazov, aby boli plní Ducha svätého, našimi duchovnými Otcami a radcami na ceste k večnosti. Prosíme Ťa vyslyš nás.

Pane Ježišu, prosíme Ťa za našu krajinu, aby nám štátni predstavitelia vytvárali podmienky, ktoré nám tu umožňujú dôstojný život. Prosíme Ťa vyslyš nás.

Pane Ježišu, prosíme Ťa za našu farnosť, aby sme si ctili jeden druhého a vzájomne si slúžili, akoby sme slúžili Tebe. Prosíme Ťa vyslyš nás.

Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby si nás viedol a premieňal naše srdcia. Prosíme Ťa vyslyš nás.

Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby sme našli svoje povolanie, ktoré bude pre nás celoživotným poslaním a radosťou. Prosíme Ťa vyslyš nás.

Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby sme sa nenechali zviesť zvodnými klamstvami tohto sveta. Prosíme Ťa vyslyš nás.

Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby sme sa túžili stať tebe podobnými. Prosíme Ťa vyslyš nás.

Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby sme mysleli každý deň v modlitbe na svojich bratov a sestry vo svete. Prosíme Ťa vyslyš nás.

Pane Ježišu, prosíme Ťa, daj nám odvahu napĺňať sny, ktoré si do nás vložil.  Prosíme Ťa vyslyš nás.