Na trhu s tepelnoizolačnými materiálmi, ktorými sa dnes zatepľujú budovy, je už v súčasnosti veľká konkurencia. A preto klasický biely polystyrén výrobcovia začali nahrádzať grafitovým polystyrénom, ktorý má značne vylepšené tepelnoizolačné vlastnosti. Vylepšenie týchto vlastností sa odhaduje na 20%. Takže ak by ste k sebe postavili dva rovnako hrubé dosky polystyrénu, biely a grafitový, tak grafitová doska bude mať o 20% lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako doska bieleho polystyrénu.

zateplenie domu

No sú tu aj iné rozdiely, ktoré hovoria opäť v prospech grafitového polystyrénu. Tento sivý polystyrén má vysokú odolnosť v tlaku a je odolný voči nárazom vetra. Odolnosť v tlaku oceníte najmä ak tento polystyrén budete využívať napr. na zateplenie podláh, kde sa požaduje iná pevnosť ako u bežného polystyrénu. Nižšia požadovaná hrúbka sivého polystyrénu je výhodná z pohľadu potrebných stavebných prác. Izolácia väčšej hrúbky si vyžaduje viac lepidla a dlhšie kotviace systémy, čo sa odráža na navyšovaní celkovej ceny stavby.

stavba domu

Grafitový polystyrén je v súčasnosti veľmi žiadaný tepelnoizolačný materiál, ktorý je v ponuke o hrúbkach 20-500 mm. No jeho využitie sa nekončí iba u stien zatepľovaných stavieb. Je veľmi vhodný aj na zateplenie šikmých striech, stropov a často aj na zateplenie vnútorných stien. A ak sa chystáte vymeniť váš starý polystyrén za nový, tak grafitový polystyrén je vhodný presne na takéto účely. Lebo ak plánujete zlepšiť svojou novou izoláciou vaše zateplenie a následne aj znížiť náklady na kúrenie, potrebujete hrubší polystyrén ako ste mali doposiaľ. No v takom prípade by ste museli vymeniť aj vonkajšie parapetné dosky, pretože by nepresahovali nový polystyrén. Preto použitím rovnakej hrúbky polystyrénu, ale už grafitového, dosiahnete zlepšenie tepelnoizolačných vlastností o 20%. Bez zbytočných dodatočných nákladov na nové parapetné dosky.