Čo je to krása? V obchode môžeme nájsť veľa pekných obrazov, no nemusíme ich označiť ako krásne. Takisto môžeme nájsť umeleckého vyjadrenia, o ktorých by sme sa mohli zhodnúť, že sú krásne, no nemusia byť nevyhnutne pekné. Krása je skôr mierou afektu, mierou emócií. V kontexte umenia je krása meradlom úspešnej komunikácie medzi účastníkmi. Sprostredkuje sa koncept medzi umelcom a vnímateľom. Krásne umenie je úspešné pri zobrazovaní umelcových najhlbších zamýšľaných emócií, konceptov, či už sú pekné a príjemné alebo zlovestné. Účastníci si nikdy nemôžu byť istí, že komunikácia prebehla úspešne.

idea krásy

Preto je krása subjektívna. Pomáha nám pocítiť bohatstvo nášho okolia. Krása je zaujímavá, príťažlivá a nemá nevýhodu. Môže nás len potešiť alebo obohatiť. To, ako človek definuje krásu, je abstraktný, komplikovaný a vysoko osobný ideál. Túžime po tom, čo považujeme za krásne. Ľahko nás motivuje ju vôbec dosiahnuť a stáva sa motiváciou k činom. Krása môže spôsobiť vášeň, a tak sa stáva impulzom na dosiahnutie našich snov. Vo svete, kde dominuje imidž, je fyzická krása oslavovaná ako jedna z najdôležitejších a najvzácnejších vlastností. Každý chce vyzerať dobre, aby sa páčil iným, ale aj preto, aby sme sa páčili sami sebe. To vysvetľuje dôležitosť krásy ako hodnoty v spoločnosti. Krása má stále rastúcu pozornosť ľudí, a stále sa objavujú spôsoby, ako ju udržať dlhšie. Na prvom dojme záleží. Keď krásu vnímame viacerými zmyslami, cítime hlbšie potešenie.

múdrosť filozofov

Vďaka tomu si môžeme vytvoriť emocionálny vzťah a puto s dizajnom. Krása je spolu s umením a vkusom hlavným predmetom estetiky, jedného z hlavných odvetví filozofie. Krása sa zvyčajne kategorizuje ako estetická vlastnosť popri iných vlastnostiach, ako je pôvab, elegancia alebo vznešenosť. Niečo negatívne označíme ako škaredé, protiklad krásneho. Ako pracujú dizajnéri? Vytvárajú pod zámienkou funkčnosti. Estetika má tiež svoju úlohu, no závisí od funkcie. Funkcia je najprv definovaná účelom objektu a estetika závisí od funkcie. Ak vytvárate internetovú stránku, je dôležité, či bude priehľadná a ľahko sa v nej zorientujete. Štýl je druhoradý. Avšak na ostatných nemôžete zapôsobiť iba tým, čo funguje dobre. Hľadajú krásu, výnimočnosť.