Siahame po rôznych úsporných metódach kúrenia, spotreby energie a rôznych energetických doplnkoch, ktoré majú za úlohu ušetriť nám ďalšie centy na energiách.
Skúsme sa teda spolu pozrieť na to, akým spôsobom môžeme ušetriť naše teplo a tým odľahčíme našej peňaženke a v neposlednom rade aj našej prírode. Pretože energia sa musí niečo vyrábať. A žiaľ, stále je nedostatok alternatívnych zdrojoch energie, ktoré sú dokonale obnoviteľné.

teplo

Zbytočne nevetrajte

Ako prvú zásadu by sme spomenuli práve túto oblasť. Nevetrať zbytočne. Pretože mnohí z nás zvyknú mať ustavične otvorené okno na vetranie. Títo ľudia zrejme trpia ustavičným deficitom čerstvého vzduchu. Nech už je to akokoľvek, tento prístup je absolútne energeticky nevhodný. Pretože teplo z radiátorov, ktoré sú najčastejšie umiestnené práve pod oknami, uteká rovno tým otvoreným oknom preč. Prečo?

svíčka

Predsa každé vyhrievanie je založené na istých fyzikálnych princípoch. A v tomto prípade je to cirkulácia a výmena teplého a studeného vzduchu. To znamená, že teplý vzduch stúpa nahor, zatiaľ čo studený klesá nadol. A teda studený vzduch prúdi na radiátor a teplý stúpa do izby a mieša sa. Až vznikne kompletná cirkulácia a výmena teplého vzduchu za studený. Pokiaľ máme otvorené okno, ten studený vzduch, ktorý by mal prúdiť z miestnosti na radiátor, prúdi z otvoreného okna smerom dole. A teplý vzduch, ktorý by mal prúdiť hore do izby a vyhrievať ovzdušie miestnosti, uteká von a stráca sa v otvorenom vonkajšom priestore.

A keďže človek nechce mať v miestnosti zimu, tak si radiátor pustí naplno a čuduje sa, prečo v izbe stále nemá teplo. Alebo sa ani nečuduje, ale teplo už skrátka uniklo. A to je obrovská škoda a obrovská energetická strata. Nevadilo by to, pokiaľ by sa jednalo len o to, že daný človek si to skrátka zaplatí. Smutné na tom je to, že to teplo muselo byť niekde vyrobené a to najčastejšie na úkor životného prostredia. Takže takí ľudia absolútne nezodpovedne narábajú s prírodnými zdrojmi.

Príliš vyhriatie byty.

Pokiaľ príliš vyhrievame svoj vnútorný priestor, musíme brať na vedomie, že nám teplo uniká do vonkajšieho prostredia, aj keď máme okná zatvorené. Fyzikálna výmena tepla funguje takzvaným prestupom tepla aj medzi múrmi, vnútorným a vonkajším prostredím. Preto, pokiaľ máme príliš horúci vzduch v našich miestnostiach, máme tým aj väčšie tepelné straty. Ideálne je zvoliť kompromis medzi teplom, ktoré nám je už komfortné a teplom, ktoré je efektívne z hľadiska prestupu tepla.