Podľa najnovších tvrdení sa objavili riešenia, ktoré dávajú stále nádej vznetovým motorom. Tým poukazujú, že odstrániť dieselové motory nie je potrebné. Spoločnosť Bosch uviedla, že dokáže vytvoriť zariadenie, pomocou ktorého sa oxid uhličitý v dieselových motoroch dokáže znížiť na 13 miligramov po dobu jedného kilometra. Uvedene číslo je stále menšie akým má byť limit v roku 2020 a to 120 miligramov na jeden prejdený kilometer.

nádrž

Riešenie aj pre zážihové motory
O vyriešenie problému u benzínových motorov sa chce postarať nemecká spoločnosť Continental, ktorá predstavila niekoľko riešení ako znížiť emisie a dať tak priestor novým modelom áut. Jednou z prvých noviniek by mal byť nový katalyzátor, ktorý už po naštartovaní auta vyprodukuje oveľa menej emisií. Ďalším novým prvkom je filter pevných častíc, ktorý vďaka svojmu minimalizovanému spätnému tlaku dokáže zachytiť aj maličké častice. Filter sa zvykne zašpiniť, preto je dobré ho raz za čas vypáliť. Pri benzínových motoroch sa využíva obohatenie zmesi, ktoré napomáha k spáleniu nespálených uhľovodíkov spolu so sadzou. Ale ako už niektorý možno viete, tento jav zvykne zvyšovať spotrebu paliva a tiež aj emisie. Tomu by sa malo zabrániť pomocou aktívneho čerpadla, ktoré sa stará o odtiahnutie škodlivých pár z nádrže. Tieto výpary sú následne použité k obohateniu výfukových plynov čo má za následok zníženie emisií. 

stojany 

Ani nákladné automobily neostali zanedbané
Na znižovanie emisií pri nákladných automobiloch bude slúžiť zariadenie s názvom CryoPower. CryoPower oddeľuje jednotlivé pracovné cykly spaľovacieho motora do vopred stanovených valcov a tým sa snaží o vstrekovanie skvapalneného dusíka do vzniknutého stlačeného vzduchu. Toto riešenie by malo tiež prispieť k zníženiu emisií a nižšej spotrebe paliva a ušetriť tak spoločnosti asi 30 %.