Či už sme si toho vedomý, alebo nie, pri výbere partnera sa sústreďujeme vždy na určité vlastnosti alebo charakteristiky. Našou hlavnou podvedomou prioritou je zachovanie rodu a práve preto si podvedome si teda vyberáme takpovediac ten genetický najvhodnejší materiál.

tetování
 
Od dávnych vekov vieme, že sú tu isté zákonitosti a princípy, ktoré jednoducho fungujú. Tieto nám hovoria akoby mali vyzerať ženy a ako muži. Sú to zákonitosti, kvôli ktorým sa po opačnom pohlaví obzrieme. Ako som už spomenula, našou prioritou je zabezpečiť kvalitné potomstvo. Automaticky teda vyhľadávame (podobne ako vo zvieracej ríši) tých najsilnejších a najlepších. Zdokonaľovanie ľudského rodu je pre nás rovnako prirodzené, ako napríklad zdokonaľovanie sa  vo vede, či nových technologických vymoženostiach. Od počiatku vekov sa teda usilujeme o to, aby sme boli lepšími, múdrejšími, šikovnejšími a tieto princípy uplatňujeme aj pri výbere nášho partnera.

Ženy

U žien je prvoradé to, aby ich partner ochránil a dokázal sa o ne postarať a taktiež aj o ich spoločné potomstvo. Ženy teda podvedome vyhľadávajú silných, samostatných a schopných jedincov. Dôležité sú preto vlastnosti ako sebavedomosť, zdatnosť, obozretnosť či cieľavedomosť. Priťahuje ich silný hlas, široké plecia, vyššia postava či mužné ruky.

přátelství

Muži

Muži pri výbere partnerky hľadajú prirodzene najvhodnejšiu matku pre svoje deti. Muži sa najviac obzerajú za ženami so širokou panvou a úzkym pásom, čo je takzvaný „prototyp krásy“ čím bližšie je partnerka k tomuto prototypu, tým príťažlivejšia sa mužom zdá. Široká panva môže tiež symbolizovať bezproblémové počatie dieťaťa. Mužov u žien zaujíma nie len ich fyzická stavba, ale veľmi dôležitý je aj spôsob vyjadrovania sa. Ak teda na prvý pohľad dáma otvorí ústa a nič pekné z nich nevypadne, darmo ste sa doma chystali niekoľko hodín. Muži si teda u žien podvedome všímajú napríklad slovnú zásobu, spôsob reči alebo zdravo/nezdravo vyzerajúcu pokožku.