Polícia v USA najmä v poslednej dobe usilovne hľadá všemožné cesty, ako sa dostať k údajom užívateľov internetu a aplikácií. Nezostáva jej tak nič iné, ako spolupracovať s firmou Apple a dokonca sa od nej nechať vzdelávať vo veci, za akých podmienok a akou cestou je možné požadované dáta získať.

vzpoura

Požiadavka americkej polície sa však týka viacerých, respektíve tých najväčších technologických gigantov, ku ktorým Apple rozhodne patrí. Táto žiadosť je odôvodnená údajným rozsiahlym vyšetrovaním pre bezpečnosť Spojených štátov. Ale v podstate nejde o žiadnu šokujúcu novinku, napríklad aj minulý rok Apple prijal až 14 000 podobných žiadostí, pričom 230 bolo skutočne naliehavých.
Odpoveď Appleu na túto žiadosť má podobu informovania polície o zriadení nového internetového portálu, cez ktorý polícia najskôr musí podať žiadosť, odôvodnenie, no a na základe toho ju potom Apple zaučí, ako sa k daným informáciám o svojich užívateľoch cez tento portál dostať, respektíve aj ako s ním operovať.

Portál tak bude určený k formálnemu, ale oficiálnemu vyplneniu a podaniu žiadostí o prístup k užívateľským dátam. Apple totiž doteraz podobné žiadosti vybavoval iba cez e-mail, čo bolo vzhľadom k množstvu žiadostí nepraktické a zaberalo to veľa času. Nový portál tak má celý internetovo-byrokratický postup urýchliť a má byť zároveň prehľadnejším pre obe strany.

iphone

Spomenul som, že polícia sa najprv v danej oblasti bude musieť vzdelávať. To však neznamená, že iba formou nejakého video-návodu, ale Apple organizuje tím, ktorý bude poskytovať školenia pre políciu z celého sveta. Celý postup totiž nie je taký jednoduchý, ale pýta si vyššiu technologickú gramotnosť. Okrem toho vzdelanie načrtne i právnickú stránku problému, respektíve detailné informovanie o tom, ku ktorým údajom polícia povolený prístup má a za akých podmienok a naopak, kedy a ktoré dáta musí nechať tabu.