Pri začínaní s podnikateľskou činnosťou sa väčšina ľudí rozhodne založiť vlastnú spoločnosť. Pokiaľ ste sa však rozhodli podnikať, existuje aj iná možnosť okrem vlastnoručného zakladania firmy. Touto možnosťou je nákup už vopred existujúcich a založených spoločností. Dopredu vzniknutú spoločnosť si môžete odkúpiť od množstva firiem, ktoré sa zaoberajú práve sprostredkovaním predaja takýchto už existujúcich spoločností. Takýmto spôsobom je možné zakúpiť rôzne druhy obchodných spoločností, avšak najčastejšie sa o jedná o predaj spoločnosti s ručením obmedzeným.

uskutočnenie predaja firmy

Pri tomto predaji sa môžete stretnúť s viacerými druhmi vopred založených firiem. Konkrétne sa rozdeľujú na firmy, ktoré sú zaregistrované k DPH alebo firmy, ktoré nie sú zaregistrované k DPH. Okrem toho sa delia ešte na firmy, ktoré majú za sebou už nejaké pôsobenie na trhu a teda určitú históriu alebo firmy, ktoré sú úplne novozaložené a doposiaľ nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť, a teda sú bez histórie.

nákup spoločnosti

Každý druh predávaných firiem má svoje určité výhody a nevýhody. Napríklad spoločnosť, ktorá už má za sebou históriu môže využívať výhody predošlých obchodných vzťahov a vybudovaného mena. Všeobecne môžeme pokladať nákup založených spoločností za výhodný najmä kvôli ušetreniu času a náročnosti s papierovaním a dokumentáciou, ktorú ju nevyhnutné zabezpečiť pri zakladaní. Ak uvažujete nad zakúpením niektorej vopred založenej spoločnosti, odporúčame sa zamerať na predaj firmy s DPH. Firma, ktorá už je zaregistrovaná k DPH je veľmi výhodná, pretože nie je potrebné po jej zakúpení riešiť registráciu na Daňovom úrade. Navyše všetku ostatnú dokumentáciu, dôležité papiere a iné záležitosti ohľadom predaja za vás vyrieši predávajúca spoločnosť. Podnikateľ je tak ušetrený o čas a behanie po úradoch a môže začať hneď s vykonávaním podnikateľských zámerov.