V súčasnosti sa môže stať podnikateľom ktokoľvek, stačí, ak si založí spoločnosť s ručením obmedzeným. Okrem seba si môže na spoluprácu pozvať aj ďalších 49 ľudí, ktorí budú spoločníci v tejto firme. Povinnosťou je, aby mala základné imanie vo výške 5 000,-eur a každý z nich do spoločnosti vloží svoj vklad v minimálnej výške 750,-eur, pričom ním ručí za záväzky spoločnosti.

Práca podnikateľa je všestranná

Na Slovensku patrí s.r.o. k najčastejšie využívaným formám podnikania, lebo svoju činnosť môže začať pomerne rýchlo, hneď po podpise zakladateľskej listiny a navyše, so všetkými administratívnymi procesmi pri jej zakladaní vám pomôže spoločnosť, ktorá sa tomu venuje na profesionálnej úrovni.

Vybaví za vás:

-vypracujú kompletnú dokumentáciu, potrebnú k založeniu s.r.o.

-všetky predmety podnikania a podnikateľské zámery s vami prekonzultujú vopred

-vypracujú aj zakladateľskú listinu, spoločenskú zmluvu

-podajú potrebné návrhy na zápisy do OR a ŽR

-prevezmú vydané dokumenty od súdov a úradov

Zoznam úkonov je možné vybaviť na celom území Slovenska aj online za cenu 290,-eur.

Založenie s.r.o. https://ezmluva.sk/zalozenie-spolocnosti-s-r-o prostredníctvom sprostredkovateľskej spoločnosti má tak mnoho výhod, medzi ne môžeme zarátať rýchlosť a hlavne úsporu času pri riešení byrokratických prekážok.

Jeden podpis a je to...

No aj samotná s.r.o. je výhodná, a to hlavne kvôli:

-nízkemu základnému vkladu spoločníka do imania spoločnosti, ktorý je iba 750,-eur

-porušenie záväzkov firmy je možné splácať iba do výšky majetku spoločnosti

-založiť s.r.o. je jednoduché a rýchle a aj jej organizačná štruktúra je jednoduchá

-nízka je hodnota základného imania s.r.o.

-spoločnosť má rovnú daň 21%, dosiahnuté príjmy a zisky sa neberú do úvahy

Sprostredkovateľská spoločnosť urobí všetky potrebné kroky na to, aby vaša nová firma mohla začať s činnosťou čo najskôr, preto sa s dôverou môžete na niektorú z nich obrátiť. Sú to profesionáli so skúsenosťami s takouto činnosťou.