Milosrdný ruženec

Prosby k preddesiatkom

 1. Ježiš, ktorý ťa nám daroval ako Matku.

 2. Ježiš, ktorý nech nás privedie do domu Otca.

 3. Ježiš, ktorý nech nás učí milosrdnej láske.

Tajomstvá k desiatkom

 1. Ježiš, ktorý prejavuje milosrdenstvo ako Samaritán.
  Biblický text: Lk 10, 25 – 37Symbol: sklená nádoba s olivovým olejom (symbol samaritánovej pomoci – olej na rany).

 1. Ježiš, ktorý hľadá stratené ovce.
  Biblický text: Lk 15, 4 – 7Symbol: drevená palica (symbol pastiera).

 1. Ježiš, ktorý sa teší z návratu márnotratného syna.
  Biblický text: Lk 15, 11 – 32Symbol: čistá košeľa (symbol nových šiat po príchode márnotratného syna).

 1. Ježiš, ktorý neodsudzuje cudzoložnú ženu.
  Biblický text: Jn 8, 4 – 11Symbol: kamene (symbol kameňovania hriešnice).

 1. Ježiš, ktorý odpúšťa kajúcemu lotrovi.
  Biblický text: Lk 23, 32 – 43Symbol: kľúče (symbol domova).

Po každom desiatku sa po modlitbe Sláva Otcu vkladá Fatimská prosba:
(je dobré upozorniť na záverečné slovo „milosrdenstvo“, ktoré možno už prehliadame…)

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

Pre MILOSRDNÝ ROK pripravili: Radka Golianová, Štefánia Čepová, Bruno Donoval OP a Pavol Danko.