Adorácia Rozhovor s Otcom

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Nebeský Otec, cítim sa tak bezvýznamný a menejcenný v tomto svete. Každý okolo mňa niečím vyniká a ja nemám čo iným ponúknuť. Nik si ma poriadne nevšimne. Prečo som tu?

Nebeský Otec:
Moje milované dieťa. Uveril si klamstvu o sebe. Nikoho som nestvoril ako bezvýznamného človiečika, ktorý sa má pretĺkať týmto svetom, kým nepríde do večnosti. Každý jeden z Vás je pre mňa tak veľmi vzácny a do každého som vložil mnoho darov a talentov. A vieš čo je na tom úžasné? S každým z Vás mám jedinečný plán.  Vôbec si nemusíte závidieť, ani si myslieť, že niekto z Vás je viac, či menej ako ten druhý. Ja nikomu nenadŕžam.  Majte sa navzájom v  úcte, pretože sa navzájom potrebujete. Aj ja Vás potrebujem. Ste mojimi rukami, aby ste mohli pohladiť tých, ktorí sú  nemilovaní. Ste mojimi nohami, aby ste išli za tými, ktorí ma ešte nepoznajú. Ste mojimi ústami, aby ste mohli povzbudiť  tých, čo upadajú do beznádeje.  Ste mojimi očami, aby ste videli v ľuďoch to krásne, čo vidím v nich Ja. Ste mojimi ušami, aby ste počúvali o potrebách blížnych. Čerpajte z môjho srdca, iba tak ste schopní milovať. Ešte stále sa cítiš zbytočný? Práce je veľa, ale ochotných sŕdc je málo. Poď ku Mne, neboj sa Ma. Nech si spravil čokoľvek. Daj mi to, nedrž sa pevne svojich zlyhanání. Neutekaj odo Mňa. Ja sa na Teba pozerám cez rany môjho milovaného Syna Ježiša Krista. Si nádherný. Si mojim očiam, tak nádherný. Chceš vedieť, aký plán s Tebou mám. Poďme spolu snívať. Nechcem snívať sám.

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Myslel som si, že si, že Ti záleží iba na mojich výkonoch a sleduješ kedy, niečo zle spravím, aby si mi to mohol vytknúť.

Nebeský Otec:
Ja som neposlal svojho Syna na to, aby ste žili v neustálom strachu a smútku. Prišiel a doniesol Vám Nebeské kráľovstvo lásky, radosti a pokoja. Zničil ten múr medzi mnou a Vami. A to všetko preto, aby Vám zjavil moju lásku k Vám.  Aby Vám zjavil, že nie som len Boh, ale aj Váš Otec. Prečo to všetko podstúpil, ak si stále myslíte, že mi ide iba o to, aby ste mi posluhovali a mohol som Vás neustále trestať? Ja túžim po vzťahu Otca so svojim dieťaťom. Moje kráľovstvo je pre všetkých, ktorí v ňom túžia prebývať. Ale nie všetci oň stoja. Už si vaše oči privykli na tmu a zabudli ste, ako je to žiť  vo svetle pravdy. Snívaš, že možno raz bude lepšie? Že príde nejaký človek, ktorý Ti ponúkne lepšiu budúcnosť. On už prišiel. Dvetisíc rokov dozadu. Zdá sa to tak dávno a predsa deň čo deň Ti ponúka lepšiu budúcnosť. Chceš si ju vziať?

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Čo vlastne znamená žiť Božie kráľovstvo? Možno mám o tom mylnú predstavu. Sú to azda značkové veci? Dostatok veci? To, že som uznávaný?

Nebeský Otec:
Po čom túži ľudské srdce? Po blahobyte, úspechu? Koľko detí žije v prepychu, ale rodičia si ho nevšímajú. Koľko deti denne pozerá na hádky svojich rodičov. Koľko deti je potupovaných, pošliapaných, bitých, zneužitých? Deti priahnuce po láske.  Deti umierajúce na nedostatok lásky. Deti, ustráchané, ktoré túžia po kúsku pokoja. Deti túžiace, aby sa mali ku komu schúliť, vyplakať, zdôveriť. Deti zabudnuté, opustené. Už viete kým chcem  pre Vás byť?  Už viete v akom kráľovstve chcem, aby ste so Mnou prebývali? Už viete o čom môžete snívať? O milujúcom Otcovi, ktorému sa môžete so všetkým zdôveriť a vôbec na Vás nenakričí. O Otcovi, ktorý keď prehovorí, prinesie do Vášho srdca pokoj. O Otcovi, ktorý Vás nezbije, ale s láskou poučí a povzbudí. O Otcovi, ktorý si vždy nájde na Vás čas. O Otcovi, ktorý Vás v čase ťažkostí chytí za ruku a pôjde s Vami. To som Ja, Váš Otec, ktorý nikdy neopustí svoje dieťa a vždy ho bude milovať rovnakou láskou. Toto je Božie kráľovstvo, v ktorom chcem s Vami prebývať. Ostatné sa Vám pridá.

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Otecko je každý sen od teba? Prečo sa mi niektoré sny nikdy nesplnili?

Nebeský Otec:
Túžim po stretnutiach s Vami. Túžim si s Vami dať kávu alebo čaj. Počuť o vašich túžbach a snoch.  Chcem do toho s Vami ísť. Ale ako váš Otec a zároveň múdry stvoriteľ viem, čo je pre Váš večný život dobré a naopak viem, čo by Vám mohlo ublížiť prípadne nebolo by pre Vás osožné. Nie vo všetkom o čo ma prosíte Vám vyhoviem. Niekedy spôsobím slzy na Vašich tvárach. Verte mi aj mňa to bolí, keď vidím svoje deti plakať, ale omnoho viac ma boli, keď si predstavím, že nebudete so mnou v Nebeskom raji. Mrzí ma, keď si myslíte, že som Vás zradil. Ako Otec chcem pre Vás iba to najlepšie. Ja verím, že raz tomu porozumiete. Niektorí, keď sa stanete rodičmi, niektorí keď dospejete a niektorí až vo večnosti. Dôverujte mi. Chcem Vám dať iba to najlepšie.

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Otecko budeš po celý čas so mnou?

Nebeský Otec:
Žijete v mnohých predstavách, fantáziách a snoch. Niektoré sú iba únik z reality, ale mnohé som do Vás vložil a bojíte sa vykročiť. Nedal som vám ducha strachu, ale ducha odvahy. Ak kráčate so mnou a dôverujete mi nemáte sa čoho obávať. So mnou zdoláte každú prekážku. Ja som Pánom všetkého. Ja sám otvorím dvere tam, kde sú zatvorené. Ak sa spoliehate na vlastné sily, cesta bude veľmi namáhavá a nemusíte dôjsť do konca. Mnoho sa na ceste za dosiahnutím cieľa naučíme. Budú aj pády, ťažkosti. Pozerajte na mňa, a pozerajte na cieľ. Neskracujte si cesty. Nerobte kompromisy so zlom s úmyslom, že v cieli budete rýchlejšie. Ak budete verní v malom, potom sa budete podieľať na väčších snoch. Na Vás mi viac záleží, nechcem Vás stratiť. Keď bude Váš sen naplnený, nezabudnite na mňa, že som išiel po tej ceste s Vami.

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Otecko, môžem ako kresťan vplývať na spoločnosť?

Nebeský Otec:
Moje drahé deti. Tento svet Vás tak veľmi potrebuje. Tak ako môj Syn jedával s hriešnikmi a mýtnikmi, aby priniesol svojim svedectvom života a lásky  spásu bratom a sestrám okolo neho, tak aj Vás posielam medzi ľudí. Neodsudzujte skôr, než  im prejavíte moju lásku. Ukážte, že existuje voľba vybrať si dobro. Že nemusia ísť s davom. Buďte svätí na tom mieste, do ktorého som Vás povolal. Povstaňte a svieťte. Zapaľujte srdcia iných. Je jedno, či si v politike, v biznise, či matka v domácnosti. Všade zasievaj princípy Božieho kráľovstva. Slová a svedectvo života môjho Syna Ježiša Krista, nech sú ti oporou v ťažkých mučivých chvíľach atakovania, zosmiešňovania, ponižovania. Tvoja odmena Ťa čaká v nebi. Ešte stále si myslíš, že si nepotrebný a nemáš tu miesto?

Mladý človek:
Otecko odpusť mi, že som tak zaslepene pozeral na všetko, čo sa deje okolo mňa. Že som bol viac zameraný na seba a pritom koľko mojich bratov a sestier Ťa nepozná. Chcem žiť na Tvoju slávu. Už viem, že môj život je veľmi cenný a naplniť sny je dôležité. Chcem ísť v Ježišových šľapajach a prinášať hodnoty Božieho kráľovstva. Prosím Ťa o ducha odvahy a zober odo mňa ducha strachu. Amen

Žalm 139

Jahve, ty vidíš do môjho srdca a poznáš ma.  Či si sadám a či vstávam, ty o tom vieš. Všetky moje snahy poznáš zďaleka.  Vidíš, či pracujem alebo odpočívam, vieš o všetkom, čo robím.  Ešte som ani ústa neotvoril a ty, Jahve, už vieš, čo chcem povedať.  Obklopuješ ma zo všetkých strán a vystieraš na mňa svoju ruku.  Pre mňa je úžasné také poznanie, príliš vysoké a nepochopiteľné.  Kam by som mohol ujsť od tvojho ducha, kam utiecť z tvojej prítomnosti?  Keby som vystúpil na nebo, ty si tam, keby som si ľahol v ríši mŕtvych, aj tam si.  Keby som vzal krídla rannej zory a usadil sa ďaleko na západe,  aj tam ma tvoja ruka nájde, pevne ma zachytí tvoja pravica.  Keby som si povedal: „Nech ma tma ukryje a noc ma obtočí namiesto dňa,  pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc ti svieti ako deň. Tebe tma i svetlo sú jedno.  Ty si utvoril moje telo a moju dušu, utkal si ma v matkinom živote.  Oslavujem ťa za toľké zázraky: podivuhodný som ja, podivuhodné tvoje diela! Ty si ma dokonale poznal.  Moje telo nebolo tajomstvom pre teba, keď som bol v skrytosti stvárňovaný, utkaný v matkinom živote.  Videl si moje údy ešte beztvárne, všetko bolo predom zapísané v tvojej knihe, deň za dňom sa rozvíjali, ani jeden nezaostal.  Bože, ťažké sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský!  Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako zrniek piesku! Aby som im prišiel na koniec, moje roky by sa museli rovnať tvojimi.  Bože, kiež by si pobil bezbožníkov! Vzdiaľte sa odo mňa, krvilační ľudia!  Rozprávajú o tebe zákerne, zločinne sa proti tebe búria.  Jahve, ako nenávidím tých, čo teba nenávidia, ako pohŕdam tými, čo ti odporujú!  Nenávidím ich z celého srdca, pokladám ich za svojich nepriateľov.  Bože, skúmaj ma a poznaj moje srdce, skúšaj ma a prever moje myšlienky!  Ak nájdeš vo mne niečo nesprávne, priveď ma na večne správnu cestu!

Pieseň
Ctíme túto sviatosť slávnu