Bolestný ruženec – Nesplnené sny

1. Desiatok – Ktorý sa pre nás krvou potil.

Kristovi v Getsemanskej záhrade steká po tvári a po tele vlastná krv. Cítil každú kvapku. Medzi tým jeho učeníci zaspali. Aj my často zaspávame, zatvárame si oči, keď treba niekoho povzbudiť, či niekomu pomôcť, keď sa má ťažko? On prišiel na zem zriekol sa svojej Božskej slávy a vzal si ľudské telo. Ľudia chcú snívať, plniť si svoje sny, ale zabúdajú byť mierny. Určite, keby si si vedel niečo odoprieť a obetoval by si to Bohu, on by ti určite pomohol. Miernosť je niečo, čo ti veľmi pomôže pri plnení si svojho sna. Snažím sa byť mierny v jedení, pití alkoholu, používaní internetu, či nakladaní s peniazmi?

Prosme tento desiatok za mladých, za ich miernosť.

2. Desiatok – Ktorý bol pre nás bičovaný.

Rimania si užívali, keď mohli Ježiša bičovať. Kristus aj vtedy myslel na nás, na naše spasenie, pri každej jednej bolestivej rane. Božia múdrosť je niečo, čo nikdy nepochopíme. Múdrosť bolo niečo po čom mnohí túžili už v Starom zákone. Kráľ Šalamún si vybral múdrosť a vybral si správne. Apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom píše: Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. (porov. 1 Kor 3,19) Nejde tu preto len o nejakú inteligenciu, ale o dôležitosti rozlišovania. Viem rozlišovať, čo je správne a čo nie? Kde sú moje hranice?

Prosme tento desiatok za mladých, aby mali skutočnú múdrosť.

3. Desiatok – Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

Vojaci mu uplietli korunu, do rúk mu vložili trstinu, odeli ho do purpurového plášťa a vysmievali sa mu. Najťažšie pre mladého kresťana je, že je v niečom iný. Mnohí aj teraz znášajú podobné utrpenie od svojich kamarátov pre ich vieru. Výsmech, bitky len pre to, že si kresťan. Svoj sen, že budeš mať veľa kamarátov sa rozplynul. Neboj sa máš Ježiša a ten ostal statočným. Nevzdal to. „Ale kto vytrvá dokonca bude spasený.“ (porov. Mt 24,13) Tieto slová nás povzbudzujú, aby sme sa nebáli prekážok, ale pozerali na cieľ.

Prosme tento za mladých, aby mali odvahu žiť ako kresťan.

4. Desiatok – Ktorý pre nás ťažký kríž niesol.

Ježiš počas svojej krížovej cesty stretol množstvo ľudí. Aký som ja? Snažím sa mu pomôcť ako Veronika alebo mu to robím horším ako vysmievajúci sa dav, či vojaci? Jedna z najpotrebnejších čností  pri dosahovaní svojho sna je spravodlivosť. V 7. Žalme sa píše: „Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti.“ (porov. Ž 7,9) Úplná spravodlivosť vo svete nebude nikdy dosiahnutá, pretože jediný dokonalý a spravodlivý je Boh. My sa snažme zachovať spravodlivosť vo svojom okolí, tam kde žijeme. Ježiš nemusel ísť na kríž, ale pre lásku a kvôli spravodlivosti tam šiel.

Prosme tento desiatok za pancier spravodlivosti pre našich mladých.

5. Desiatok – Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané“. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. (porov. Jn 19,30) Sen apoštolov o mocnom prorokovi, ktorý vykúpi Izrael sa rozplynul. Aj ty si sníval a bojoval za svoj sen, ale nevyšiel ti, rozplynul sa tak ako apoštolom. Ježiš šiel na kríž, lebo ťa miluje. Miluje ťa a chce pre teba len to najlepšie. To, že tvoj sen sa nesplnil neznamená, že je všetko stratené a budeš mať teraz depresie. Boh má vždy pripravené niečo lepšie. Nechaj sa prekvapiť. Golgotou sa to neskončilo, na Golgote to začalo.

Prosme tento desiatok za mladých, aby mali nádej a nezúfali si.