V tej uvedomelej skupine pánov nepochybne áno. Ak je chlap dostatočne vyzretý tak naplno chápe, že rodinu ktorú má chce chrániť, stáť pri nej v dobrom aj zlom a že vytvára svet, ktorý patrí len jemu, jeho manželke a ich deťom. Takýto muž vie, že rodina je jeho najväčším životným úspechom a aj keď prídu dni náročné a všetkého je akosi veľa, zostane pokojný pretože vie, že aj toto patrí k jeho životu a že po búrkach zas vyjde slnko. Uvedomelý muž urobí pre svoju rodinu prvé a posledné bez toho, aby jej nejakým spôsobom ublížil. Uvedomelý muž totiž vie, že by ublížil rovnako aj sám sebe. A mať po svojom boku takéhoto muža je hotový poklad.

rodina s deťmi

No čo tá druhá skupina – menej uvedomelá? Tak to je ťažký oriešok. Najmä pokiaľ sa jedná o človeka, ktorého presvedčenie bolo spočiatku rovnaké, ako u skupiny uvedomelej, no z nejakej príčiny toto presvedčenie stratil. Kým sa jedná o vzťah klasický v ktorom boli len dvaja, väčšina ľudí len mávne rukou – to sa predsa stáva, v dnešnom svete vzťahov nevzťahov je to bohužiaľ tak. No horší prípad je, ak má táto menej uvedomelá skupina už aj vlastnú rodinu – manželku, deti, spoločný domov. Má všetko, čo len môže chlap mať, krásnu, milujúcu a starostlivú ženu, ktorá na prvé miesto kladie vždy svoju rodinu a seba dáva až na koniec, voňavý domov plný lásky a smiechu, deti, ktoré ho milujú a nevedia sa ho dočkať…má úplne všetko.

smutná žena

Dotyčný si je toho plne vedomý a svoju rodinu miluje, keď v tom…niečo sa stane. Niečo, čo ho presvedčí o tom, že chce žiť inak. Vymeniť domov, manželku, celý život, ktorý doteraz budoval a na ktorom mu záležalo. Situácia nepochopiteľná pre ženu, ešte viac pre deti. Muselo sa to stať? Výčitky sú na mieste, samozrejme, že nemuselo, no čas sa späť vrátiť nedá a nech je situácia akokoľvek horúca, je lepšie dívať sa dopredu. Aj to sa stáva, bohužiaľ. Preto je lepšie uvedomiť si v akejkoľvek situácii, že môžete stratiť úplne všetko, môžete prísť o celý svoj doterajší život. Život, ktorý ste milovali, no niečo dočasne zatienilo Vašu myseľ. Rozhodiť si rodinu vlastnou hlúposťou sa nevypláca a postaviť si šťastie na nešťastí druhých je nemožné.