Počas fungovania spoločnosti môžu nastať rôzne komplikácie, ktoré uvedú s.r.o. do stavu nečinnosti, ale administratívne povinnosti sa tým neodbúrajú. V tom prípade je najlepší spôsob spoločnosť čo najrýchlejšie zrušiť. To sa dá aj ak máte sídlo v ČR. Pri zrušení spoločnosti a prepise na nového majiteľa dochádza k prevodu obchodných podielov, zmene sídla, mena, spoločníka a konateľa firmy, všetko toto treba zabezpečiť tak, aby zrušenie prebehlo podľa zákona.

likvidacia-spoločnosti-s-ručením-obmedeným

Spoločnosť môže z rôznych dôvodov zmeniť svojho majiteľa, pretože ten pôvodný už nemá záujem ďalej vykonávať činnosť pod týmto menom, no firma je funkčná a musí si plniť všetky administratívne povinnosti, o ktoré sa musí niekto postarať. Môže to byť práve nový majiteľ spoločnosti, ktorý ju preberie v prípade uzatvorenia zmluvy o prevode obchodného podielu. Zbaviť sa je možné aj zadĺženej alebo nečinnej spoločnosti či v prípade nutnosti podania návrhu na konkurz. Ak riešite práve tento problém, môžete sa obrátiť na spoločnosť, ktorá vám s tým pomôže.

Oslovená firma váš problém vyrieši tak, že zabezpečí prevzatie spoločnosti inou formou prevodu obchodných podielov, za 5 dní už v spoločnosti nebudete figurovať. Sprostredkovateľská spoločnosť potom za vás zabezpečí aj likvidáciu či konkurz spoločnosti. Za prevod obchodneho podielu 2021 uctovanie tieto služby zaplatíte 290,-eur plus poplatky. V cene je vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia, vypracovanie zmluvy o prevode obchodného podielu, žiadosť o súhlas správcu dane a podobne. Tieto služby je možné poskytnúť kdekoľvek na Slovensku vďaka sietí notárskych úradov. Navyše, podania prebiehajú elektronickou formou, ktorá dosť výrazne šetrí čas.

man-3742987_1920

Prevod obchodného podielu má svoj postup:

-potrebné je IČO a ostatné informácie o spoločnosti

-do 24 hodín je nutná analýza spoločnosti

-konkrétne podmienky budú odsúhlasené s vami

-potom vám zašlú faktúru

-takisto dostanete vypracované dokumenty

-dokumenty budú overené, zaslané a podané na súde, ktorý má rozhodnúť do 5 pracovných dní

-sprostredkovateľ prevezme a následne vám zašle potvrdenie o vykonaní zápisu