t3m.sk

Vzťahy medzi ľuďmi

Mohli by sme si predstaviť nejaké tie základne veci, ktoré by bolo vhodné udržiavať aby sme mali pekný, vľúdny vzťah. Výskumy potvrdzujú, že kvalitné vzťahy s inými ľuďmi znižujú mieru stresu, podporujú zdravé správanie a všeobecné dávajú životu väčší zmysel. Takže to znamená že vzťahu v našom živote zohrávajú kľúčovú úlohu a hlavne v tom ako sa cítime.  

Čo by sme mali robiť aby vzťahy boli dokonalé? Toto by nám mohlo pomôcť.: 

persons-g052866681_640

1.) Komunikácia – Treba ju zlepšiť a je jedno či ide o verbálnu alebo neverbálnu komunikáciu. Táto komunikácia zbližuje ľudí a pomáha predchádzať nedorozumeniam. No najlepšie budete komunikovať vtedy, ak budete načúvať aj druhým. To znamená že im venujete celú svoju pozornosť. 

2.) Čas – Čo je veľmi podstatné treba si vyhradiť aj čas na ľudí, na ktorých vám záleží.  Je to veľmi dôležité nájsť si alebo ak chcete vyhradiť si čas pre svoju rodinu, priateľov a podobne. Vtedy si vylepšujete vzťahy. 

3.) Nehádajte, nedomýšľajte si, ale radšej sa pýtajte – Ak náhodou robíte unáhlené závery, dokáže to vyvolať hnev, žiarlivosť a odpor. Preto sa odporúča ak ste si nie istý, tak sa radšej opýtajte. 

5.) Pozitívny – Tak keď budete veľmi pozitívny, tak samozrejme je to nákazlivé . V podstate to znamená, že sa máte sústrediť na tie pozitívne veci, ako to môže byť oslava, podpora druhého a vyhľadávanie aktivít, ktoré vás oboch tešia. Spoločne si vymyslite spoločné a pravidelné aktivity. 

girls-g3c024e60c_640

6.) Vďačnosť – Je to vlastne pochvala, či už za nejakú oslavu alebo za nejaké drobnosti, prejavenie vďačnosti a uznania nás robí šťastnejšími a ostatným prináša pocit, že si ich niekto váži. 

7.) Ocenenie snov iných – To znamená ak má niekto nejaký sen, nemusí to to robiť zaň ho, ale bude stačiť keď ho v tom jeho sne podporíte. Napríklad opýtate sa ho čo by chcel dosiahnuť  a podobne. Pomôžete mu vytvoriť nejaký plán na dosiahnutie jeho snov. 

8.) Toxické vzťahy – Takže jedná sa o to, že pocity sú nákazlivé. To znamená že aj negatívne emócie vedia preskakovať, spôsobovať vyčerpanosť a ničiť dobrú náladu. A preto je dôležité tráviť čas s ľuďmi, s ktorými si rozumieme a podobne.